Open workshop for children

Date: 7 Oct 2023
Location: Knivsta kulturhus, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

Arranging a workshop in where children could drop in and create their own flag.

Painting for seniors with disabilities

Date: 25 Sept 2023
Location: Skarpnäcks kulturhus, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

Arranging a test workshop in painting for seniors with disabilities.

Tufting #2

Date: March 2023
Location: Dieselverkstaden, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

fakulteten_tufting

Arranging a course in tufting. Project manager: Oscar Wall

Curatorial practice

Date: 26/1 2023, 14:00-15:30 & 19:00-20:30
Location: Exercishallen, Östersund
Arranger: START (Härke konstnärscentrum)

program_start_2023

Giving a lecture on curatorial practices, programs and ways to build exhibitions.

Tufting #1

Date: Fall 2022
Location: Dieselverkstaden, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org


fakulteten_tufting01

Arranging a textile day, working on tufting. Project manager: Alicia Lopez.

Punch Needling

Date: Spring 2022
Location: Oscar Wall studio, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

fakulteten_naltuftning_01

Arranging a textile day, working on punch needling. Project manager: Alicia Lopez.

iPad and greenscreen

Date: 21 February 2022
Location: Zoom
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

Nadja Ekman arranges a repetition course in iPad technique and green screen.

Carpenter class #2

Date: October 2021
Location: Dieselverkstaden, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

fakulteten_torbjorn

Arranged a workshop period for Fakulteten, with artist Torbjörn Berg.

Carpenter class #1

Date: 27 - 29 September 2021
Location: Dieselverkstaden, Stockholm
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

fakulteten_traworkshop

Arranging a class in carpeting in Fakulteten, according to Hammare och spik by Erik Eie Almqvist. Project manager: Lilian Paunovic

Workshop: Art in th woods

Date: 12 September 2021
Location: Stockholm, Stora lugnet
Arranger: Stockholm stad
More: http://fakulteten.org

forelasning_2021_skog

My project Fakulteten was asked to inspire LLS-housings on how to work with art in nature.

My dreams in my art

Date: 22 June 2021
Location: Inuti, Kungsholmen
Arranger: Inuti, project Dreamlabzzz

forelasning_drommar

Giving a lecture on how I have worked with my dreams through my artistic career.

Flags

Date: 17 april 2021
Location: Inuti, Kungsholmen
Arranger: Fakulteten
More: http://fakulteten.org

fakulteten_flaggor

Arranging a textile day, working on individual flags. Project manager: Alicia Lopez.

Lecture on how to build projects based on democracy and availability.

Date: 11 March 2021
Location: Zoom
Arranger: Nyckelviksskolan

nyckelviken_forelasning2021

09:30 - 10:15 Art projects that I have run, based on democracy and availability
10:15 - 10:45 Discussion
10:45 - 11:15 Brake
11:15 - 11:45 How to build and finance projects
11:45 - 12:15 Discussion

Theme day, Våra spår

Date: 29 April 2019
Location: Treälvskolan
Arranger: Treälvskolan, Lits församling

vara_spar_temadag
Arranging a full day theme day regarding life and death for children age 13 to 15 in Lit, as part of the project Våra spår.

Citizen dialogue in Riksten

Date: 04 April 2019
Location: Rikstens skola
Arranger: Botkyrka kommun

riksten_medborgardialog

Arranging a citizen dialogue in Riksten regarding their future public art. LINK

Shabnams event

Date: 10 Nov 2018
Location: Storvretsparken, Botkyrka
Arranger: Shabnam Faraee, Botkyrka kommun

storvretsparken02

Participated in arranging and running Shabnams workshop in Storvretsparken.

Kännbart - end seminar

Date: 13 October 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

kannbart_slutseminarium

16:00 Introduktion (Tobbe)
16:05 Vad är Kännbart; introduktion (Annika)
16:20 Julia och Sindri berättar om sitt samarbete
16:30 Förstärkare Frida och Bert berättar om sina processer i Kännbart
PAUS
17.00 Lasse & Kajsa berättar om Scenkonstmuseet
17:10 Tobbe intervjuar Eva Lundqvist fr. fd. Riksutställningar och Peter Eriksson från ABF
17.20 Amanda Lindberg, ordf FSDB om projekt Kännbart
17.25 Avslutning (Tobbe)

Förstärkar-dagar

Date: 12 - 13 October 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

12 okt:
13:00 - Alla besöker utställningen
13:30 - paus
13:40 - Sju förstärkare presenterar sina verk
14:40 - paus
15:00 - Sju förstärkare presenterar sina verk

16:00 - paus
16:15 - Avrundning

kannbart_forstarkardag1

13 okt:
09:00 - 09:30
UNIKA FÄRDIGHETER (Hur kan en funktionsvariationer vara en styrka?) Sarah R
09:30 - 09:45 VAD ÄR KREATIVITET? (
Hur arbetar man utifrån sina erfarenheter?) Annika O
09:45 - 10:00 SAMMANHANG (Var, och med vilka, kan jag arbeta?) Po H
10:00 - 10:20 paus
10:20 - 10:40 HUR NÅR JAG UT? (Hur och var kan jag visa det jag gör?) Po H
10:40 - 11:00 VAR SÖKER JAG PENGAR? (Vilka stipendier och fonder finns?) Po H & Sarah R
11:00 - 11:20 HUR FÅR JAG PENGAR? (Arvoden, försäljning och format för ansökningar) Po H
11:20 - 11:40 paus
11:40 - 12:00 ABF (Vad kan ABF bidra med?) Anna Ö
12:00 - 12:30 ÖPPET SAMTAL

kannbart_forstarkardag_2

Program Kännbart på Scenkonstmuseet

Date: 28 sept 13 oct 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

Torsd 28 sept SKKF: Öppen atelje, konst i taktila material som lera och gips.
Fred 29 sept SKKF: Öppen atelje, konst i taktila material som lera och gips.
Lördag 30 sept
SKKF: Öppen atelje, konst i taktila material som lera och gips.
Söndag 1 okt Unga med Synnedsättning: Visning av Kännbart med Doaa
Tisdag 3 okt Medis 5: Skapa taktila bilder i vår svällpappersbrännare. Hur ser din framtidsvision ut?
Tisdag 3 okt SKRAP: Konsert
Onsdag 4 okt Tyst teater: Joakim Hagelin Adeby Visar Kännbart på teckenspråk
Torsd 5 okt Medis 5: Skapa taktila bilder i vår svällpappersbrännare. Hur ser din framtidsvision ut?
Fred 6 okt Medis 5: Skapa taktila bilder i vår svällpappersbrännare. Hur ser din framtidsvision ut?
Lördag 7 okt
Unga med synnedsättning: Visningar av Kännbart
Lördag 7 okt Julia Adzuki: Workshop med ResonantBodies
Lördag 7 okt Asha White Eagle Wing och gruppen Shamanska Ceremonier: Trumresa
Söndag 8 okt Unga med Synnedsättning: Visning av Kännbart med Doaa
Söndag 8 okt
Birgitta Dahlström och Eli Tistelö syntolkar ”Från ögats mörker till känslens ljus”.
Tisdag 10 okt Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material
Onsdag 11 okt
Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material
Onsdag 11 okt Tyst teater: Joakim Hagelin Adeby Visar Kännbart på teckenspråk
Torsdag 12 okt
Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material
Fredag 13 okt Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material

Den fria tidens kvalitet i LSS-bostad

Date: 20 September 2017
Location: Meetingroom, Stockholm
Arranger: Stockholm stad
More: https://www.abf.se/kannbart

Lecture together with Moderna museet, Bara vanlig löpning, Pia Enhage, DigIT, Medis 5, Korpen, etc.

Introduction day, Scenkostmuseet

kannbart_skm_intro

Date:
30 May 2017
Location: Scenkonstmuseet
Arranger: Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

9.00 Välkomna! L. Annersten, A. Öjebrandt
9.30 Kaffe och smörgås
10.00 Konsten i Kännbart, A. Ottander
11.00 Tillgängligheten i Kännbart, Po Hagström
11.30 Dövblindhet – vad är det? S. Remgren
12.00 Workshop
12.30 Lunch
13.45 Reflektion kring workshop – S. Remgren
14.00 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet, Kännbarts projektledare
14.45 Fikapaus
15.00 Nätverkande och öppna samtal
16.00 Tack för idag!

Opening Kännbart in Sandviken

sandviken_tal
Date: 29 April 2017
Location: Sandviken art hall
Arranger: Sandviken art hall
More: https://www.abf.se/kannbart

Konstintendent Daniel Palmberg öppnar utställningen.
Kännbarts Curator Po Hagström introducerar utställningen.
Sinnesrikets Johanna Björkqvist berättar om deras verksamhet.
Förstärkare Cecilia Artemisia Ramstedt berättar om sitt verk.
Shamanen Asha utför en trumning och en helande sång.

Introduction day, Borås

kannbart_boras

Date: 21 March 2017
Location: Borås art museum
Arranger: Borås art museum
More: https://www.abf.se/kannbart

09:30 – 10:00                                 Mingel och macka
10:00 – 10:15                                 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10:15 – 10:30                                 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
10.30 – 11.00                                  Konsten i Kännbart (Po)
11.00 – 11:15                                  PAUS
11:15 – 11:30                                  Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:30 – 11:45                                 Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:45 – 12.15                                  Workshop: Att uppleva med tre sinnen
12:15 – 13:15                                  LUNCH
13:15 – 13:45                                  Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
13:45 – 14:00                                  Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 – 14.15                                  Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Anna)
14.15 – 15:00                                 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart

Opening Kännbart in Ystad

kannbart_ystad_001

Date:
4 March 2017
Location: Ystad art museum
Arranger: Ystad art museum
More: https://www.abf.se/kannbart

12:00 Öppning
13:00 Intendent Yrr Jonasdottir inviger; Po Hagström presenterar konsten; Frida Inghamn presenterar sin text.
14:00 Asha utför en shamanistisk trumning och en ny dans på verket ”Medicinhjulet”.
15:00 Torbjörn Svensson föreläser, ”När synen och hörseln försvinner, vem är jag då?”

Seminar in Ystad

kannbart_ystad01

Date: 18 Jan 2017
Location: Ystad art museum
Arranger: Kännbart
Participants: Personell, FSDB, ABF, Malmö Dance Center, etc
More: https://www.abf.se/kannbart

09.30 - 10.00 Mingel och macka
10.00 - 10.15 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10.15 - 10.30 Projekt Kännbart-bakgrund och uppdrag (Annika)
10.30 - 10.45 PAUS
10.45 - 11.15 Konsten i Kännbart (Annika)
11.15 - 11.30 Dövblindhet - vad betyder det? (Sarah och Tobbe)
11.30 - 11.45 Bemötande och kommunikation (Sarah och Tobbe)
11.45 - 12.15 Workshop. Att uppleva med tre sinnen
12.15 - 13.15 LUNCH till självkostnadspris
13.15 - 13.45 Samtalstid. reflektioner från workshop (Annika och Tobbe)
13.45 - 14.00 Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 - 14.15 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14.15 - 14.30 PAUS
14.30 - 16.00 Samtalstid.

Seminar in Gothenburg

kannbart_goteborg2017jan02

Date:
17 Jan 2017
Location: Gothenburg city museum
Arranger: Kännbart
Participants: 45 persons
More: https://www.abf.se/kannbart

09:00 – 09:10 Välkommen!
09.10 – 09:40 Nya metoder – spännande samarbeten
09:40 – 10:20 När syn och hörsel försvinner – vem är jag då?

10.20 – 10.40 Paus med smörgås
10.40 – 11.10 Hur kan du vilja leva?
11.10 – 11.40 Workshop i utställningen
11.40 – 12.15 Samling, reflektion och avslut

Studio visits, kännbart - WIP:sthlm

forstarkare_wip
forstarkare_wip_02

Date: 11 nov 2016
Location: WIP:sthlm, Stockholm
Arranger: Po Hagström
More: https://www.abf.se/kannbart

Arranging studio talks for the "förstärkare" from kännbart – Joel, Cia, Camilla and Frida – met Alicia Lopez, Daniela Hedman, Siri Tolander, Åsa Elieson, Anna Ridderstad, Lena Flodman, Nina Noreskär and Linda Shamma.

Study visit Moderna, Stockholm

kannbart_moderna01

Date: 10 nov 2016
Location: Moderna art museum, Stockholm
Arranger: Po Hagström for Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

Arranging study visit for the Förstärkare-program in Kännbart, with participants from Örebro.

Education day Gothenburg

kannbart_goteborg_010

Date: 6 Oct 2016
Location: Gothenburg city museum
Arranger: Gothenburg city museum / Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

08:30 – 08:45 FSDB Väst – Bert Brännström hälsar välkommen
08:45 – 09:00 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag
09.00 – 09:45 Konsten i Kännbart med
Po Hagström
09:45 – 10:15 Mingel och macka
10:15 – 10.30 Dövblindhet – vad betyder det?
Sarah Remgren
10:30 – 11.45 Workshop: Att uppleva med tre sinnen
11:45 – 12:45 LUNCH till självkostnadspris
12:45 – 13.30 Funktek & Kännbart om tillgänglighet: lokaler, hjälpmedel, teknik, information
och checklistor,
Po Hagström och Lilian Olsson Paunovic
13.30 – 14.00 Dövblindteamet VGR –
Tove Wrånge och Kent Hedesström
14.00 – 14.30 Avslutning. Information från Göteborg stadsmuseum om Kännbart – vernissage
14.30 – 15:00 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart.

Opening Kännbart in Rättvik

rattvik_radio

Date:
20 Sept 2016
Location: Rättvik konsthall
Arranger: Rättvik konsthall
Cooperations: Project Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

13:30: Presentation of the exhibition Kännbart, for all personell at the art hall
15:00: Interview P3 Dalarna
16:00: Speech at the opening, together with municipal commissioner Annette Riesbeck

Almedalsveckan 2016

kannbart_av2016_09
kannbart_av2016_06
kannbart_av2016_07

Date:
4 -5 July 2016
Location: Almedalen
Arranger: Kännbart
Cooperations: Riksutställningar, Almedalsbiblioteket, Gotlands konstmuseum
More: https://www.abf.se/kannbart

4 July Kl. 11.00-15.00 Taktilt måleri av Graciela Gonzalo-Sundström - Vernissage på Almedalsbiblioteket
En utställning med vågor som slår mot land, blommor som sträcker sig mot solen och fåglar som kanske lämnar sina bon. Graciela Gonzalo-Sundström har dövblindhet. 2016 började hon måla utifrån livet i Stockholm idag och med minnen från uppväxten i Argentina. Tal av
Sarah Remgren och Annika Ottander som berättar om Gracielas arbete. Utställningen visas hela veckan tillsammans med en film om Graciela. Öppettider: Måndag - fredag 4-8 juli 08:30-18:00, Lördag 9 juli 12:00-16:00.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.


4 July Kl. 15.00-16.00 
När syn och hörsel försvinner – vem är jag då? Att leva med dövblindhet i vardagslivet och arbetslivet. Hur är det att en dag - mitt i livet - få beskedet att man har dövblindhet? Att få en försämrad syn, en försämrad hörsel - innebär det automatiskt ett försämrat liv?
Medverkande: 
Torbjörn Svensson, projektledare, Kännbart, ABF.
Arrangör: Kännbart, Almedalsbiblioteket, ABF, Arvsfonden.
Plats: Sagorummet, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

5 July Kl. 11.00-12.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

5 July Kl. 14.00-15.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

5 July Kl. 17.00-18.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Introduction day Rättvik

kannbart_rattvik_introduktion

rattvik_ledarhund

Date: 2 June 2016
Location: Rättvik kulturhus
Arranger: Kännbart
Participants: Rättvik kulturhus, FSDB, SRF, ABF
More: https://www.abf.se/kannbart
                                                                   
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Sarah)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 – 10:00 paus
10:00 – 10:30   Konsten i Kännbart (Po)
10:30 – 11:00 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:00 – 11:30   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:30 – 12:00   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
12:00 – 12:30   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:30 – 13:30   LUNCH
13:30 – 14:00   Lokal, hjälpmedel, teknik, information (Po)
14:00 – 14:30   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Sarah och Po)
14:30 – 15:00 paus
15:00 – 15:30   Samtalstid (Po)

Introductionday Kännbart

kannbart_kalmar_02

Date: 25 May 2016
Location: Kalmar art museum
Arranger: Kännbart
Participants: Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum, FSDB Öst, SRF Kalmar, Växjö stifts teckenspråkiga verksamhet ABF Kalmar och Tolkcentralen i Kalmar
More: https://www.abf.se/kannbart

08:30 – 09:00   Mingel och macka                                                                      
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Po)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 - 09:45 paus
09:45 – 10:15   Konsten i Kännbart (Po)
10:15 - 10:45 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
10:45 – 11:15   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:15 – 11:45   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
11:45 – 12:00   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:00 – 13:00   LUNCH
13:00 – 13:30   Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
13:30 – 14:15   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14:15 - 14:30 paus
14:30 – 15:00   Samtalstid (Po)
17:00 – 18:00 Att leva med RP (Tobbe)

Introductionday Kännbart

kannbart_umea_jan02

Date: 14 januari 2016
Location: Västerbottens museum
Arranger: Kännbart
Participants: Västerbottens museum, Väven, ABF Umeå
More: https://www.abf.se/kannbart

08:30 Mingel och fika
09:00 Kännbart - Allmän presentation och bakgrund (Anna Öjebrandt)
09:30 Om dövblindas historia och FSDB (Sarah Remgren)
10:00 Kommunikationsvariationer (Jana Lannerås)
10:30 Samtalstid
11:00 Konstverken i Kännbart (Po Hagström)
11:30 Lösningar med hjälpmedel och information (Po Hagström)
12:00 Lunch
13:00 Arrangörskap och möjliga kringarrangemang (Anna Öjebrandt)
13:30 Samtalstid

Conferance Kännbart

olm_12okt2015

Date: 2015 Oct 12
Location: Örebro länsmuseum
Arranger: Kännbart, Örebro länsmuseum
Participants: Örebro länsmuseum
More: https://www.abf.se/kannbart

09:30 - 09:50 Örebro länsmuseum hälsar välkomna.
09:50 - 10:10 Konstupplevelser och tankar om Kännbart, av Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor
10:10 - 11:00 Resonans bodies - gränsöverskridande samarbetsprocesser, av Julia Adzuki, konstnär, Sindri Runudde, dansare, Teresia Lindberg, nyckelharpist och ledamot i Dövblind ungdom
11:00 - 11:20 Paus
11:20 - 12:00 Arrangörskap ur ett språkligt perspektiv, av Alexandra Royal, Delaktighet och Teater, Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:30 Kännbart, Po Hagström presenterar projektet
13:30 - 14:00 Grodor och misslyckanden, processer och lösningar” av Annika Ottander
14:00 - 14:30 Grodor och misslyckanden, arrangörskap, övningar i grupper
14:30 - 15:00 Redovisning från grupperna och avslutning

FOMS

kannbart_foms

Date: 2015 March 15
Arranger: FOMS
Participants: FOMS
More: https://www.abf.se/kannbart

Art and deafblindness

kannbart_kickoff_04

Date: 2015 Feb 9
Location: Kulturskolan, Örebro
Arranger: Kännbart
Participants: Projektledning; Konstnärer; Riksutställningar; Testpiloter och medskapare; FSDB; NKCdb; Örebro konstkonsulent
More: https://www.abf.se/kannbart

09:30 - 10:00 Fika
10:00 - 10:30 Annika Ottander om Kännbart
10:30 - 12:00 Sarah Remgren om dövblindhet
12:00 - 12:30 Alexandra Royal om dövblindas historia och teckenspråk
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 13:45 Övningar där man testar nedsatt syn och hörsel med hjälpmedel
13:45 - 14:15 Diskussioner
14:15 - 14:45 Fika
14:45 - 15:30 Nadja Ekman håller workshop med svällpapperbrännare
15:30 - 16:30 Samtal och avslutning

Lecture on my art

program_jamtlandstip

Date: 2014 April 27
Location: Jamtli, Östersund
Arranger: Östersunds konstförening
Participants: Open lecture
More: www.op.se/kultur/konst/po-fran-lit-tilldelas-fint-stipendium

I received the 2014 Karin Engelfeldts grant and held a lecture on my art (with Max in my arms).

Final seminar TA PLATS!

tp_slutseminarium_po

Date: 2014 Deb 9
Location: Kulturhuset, Stockholm
Arranger: TA PLATS!, Kulturhuset
Participants: Open seminar
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

10:30 - 11:00 Po Hagström, curator för TA PLATS!; introduktion
11:00 - 11:30 Lisa Torell, konstnär; om deltagandet i TA PLATS! ur ett samhällsperspektiv
11:30 - 12:00 Finn Petrén, ordförande Design för Alla; Att omvandla skyldigheter till möjligheter
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:30 Katti Hoflin, verksamhetschef Dunkers kulturhus; Om att skapa problem
13:30 - 14:00 Carina Ostenfeldt, producent; Ramper eller trampoliner
14:00 - 14:30 Magnus Bärtås, professor Konstfack; Konst som berättelse
14:30 - 15:30 Extra tid om diskussioner förskjuter schemat
Därefter tid för mingel


tp_seminarium_2014_001

Inauguration "Vi de levande"

program_alta

alta_buffe

Date: 2014 Jan 08
Location: Kulturhuset, Älta
Arranger: Älta kulturknut
More: http://www.pohagstrom.org/page39/styled-31/index.html

Seminar: Availability and culture

program_tp_av4

Date: 2013 July 5
Location: Galleri Gocart, Visby
Arranger: TA PLATS!
Participants: Po Hagström, artist and curator; Ylva Rosvall, head of Habiliteringen Gotland; Teater Blanca
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Philosophical café about death

program_tp_av3

Date: 2013 July 4
Location: Galleri Gocart, Visby
Arranger: TA PLATS!
Participants: Open to public, led by Philosopher Tulsa Jansson
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Philosopher Tulsa Jansson, representing Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, organized a philosophical café that followed up on the discussions from the seminar about death.

Death in the family

program_tp_av2

Date: 2013 July 04
Location: Galleri Gocart, Visby
Arranger: TA PLATS!
Participants: Open seminar. Astrid Andersson Wretmark, priest; Margaretha Blomgren, medical doctor; Ann Lagerström, journalist; Po Hagström as moderator
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

The first – and most complicated – seminar in Almedalen this year: A public talk about death in families. We thought that nobody would show up but it was a full house. And for 90 minutes, people shared their experiences without holding back. It was without a doubt the finest seminar I have ever organized.

Teater Blanca: Public space theater

program_tp_av1

Date: 2013 July 04
Location: Visby
Arranger: TA PLATS!
Participants: Teater Blanca
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Great performance by Niclas Morén when Teater Blanca improvised in the public space at Almedalsveckan.

Program for Almedalsveckan

program_tp_av

Date: 2013 July 1-7
Location: Visby
Arranger: TA PLATS!
Participants: Open program
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

STÄDER - En utställning av Petter Wrigstad
”Bilderna skildra platser som jag har besökt. Några från en resa till Kroatien och Bosnien, en annan från Tyskland och några från Sverige. Vissa bilder är även inspirerade av England under Shakespears tid och av min fantasi.”
Plats: Almedalsbiblioteket
Datum: 1/7 – 7/7

VISITORS - En utställning av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
The Visitors bestyår av de två filmerna “A tortoise and a traveler” (2009) och “Enlightened Encounter” (2010) är gjorda i stop-motion animation med super-8 och dv och visas efter varandra i en loop. Vi möter en sköldpadda, en resenär och 3 kedjerökande upplysta varelser som sedan reinkarneras till ett flertal mindre varelser. Filmerna utspelar sig på en trädgren, på en frusen sjö, på ett hav av lera och vid en lägereld men kanske i själva verket beskriver inre tillstånd av att vara på resande fot genom livet.
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7

ATT LEVA MED NÄRHET TILL DÖDEN - Ett samtal om erfarenheter, strategier och möjligheter
Alla lever vi med närhet till döden, men vad händer när det blir påtagligt, när döden är här? Om det gäller en anhörig? Oss själva? Våra barn? Hur lever vi med det beskedet, själva och tillsammans med andra?
Deltagare:
Margaretha Blomgren, överläkare Enheten för barn- och ungdomsmedicin, Visby; Astrid Andersson Wretmark, sjukhuspräst, Visby församling; Ann Lagerström, journalist och författare; (Moderator: Po Hagström, konstnär och curator)
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7 - 13:00 – 14:30

FILOSOFISKT CAFÉ PÅ LIV OCH DÖD
Ett filosofi-café som fångar upp ämnen från samtalet ”Att leva med närhet till döden” genom att lotsa oss genom frågor om människan, liv och död. Därefter följer en gemensam reflektion för publiken/café-besökarna med filosof Tulsa Jansson som samtalsledare.
Deltagare:
Tulsa Jansson, filosof och författare från Philosophy at Work
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7 - 15:00 – 16:00

KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
Varför kan inte alla människor i Sverige ta del av och påverka vårt samhälle? Varför accepterar vi den begränsningen när det gäller människor med funktionsnedsättningar? Är inte det odemokratiskt? Under detta samtal diskuteras de utmaningar som tillgängligheten står för de kommande åren, och vilka möjligheter som finns med konst och kultur.
Deltagare: Ylva Rosvall, enhetschef Habiliteringen i Visby; Teater Blanca från Uppsala: Magnus Dahlerus och Nilkas Morén berättar och ger smakprov på uppläsningar och teater; Po Hagström, konstnär och curator för TA PLATS! berättar om konstprojekt och tillgänglighet.
Plats: Galleri Gocart
Datum: 5/7 - 14:00 – 15:00

TRE VISE APOR - Foton av Mats Melin, Ola Elmquist och Jesper Tottie
Enligt en gammal buddistisk myt sänder gudarna tre apor till jorden för att speja och vara speciella observatörer. Aporna valde att inte se, inte öra och inte tala, för att gudarna skulle vara förlåtande mot jordens varelser. I väst har man oftast tolkat myten som underlåtenhet att berätta om orättvisor eller missförhållanden.
Vi väljer att inte göra som aporna utan sätter ett litet frågetecken efter ”Inte se, inte höra, inte säga”. Iaktta eller inkludera? Hur gör du?

Plats: Galleri Gocart
Datum: 5/7

Lecture: Public art in Nacka

program_nacka_frukost

Date: 2013 May 16
Location: Nackasalen, Nacka
Arranger: Kulturnämnden, Nacka
Participants: Employees and politicians in Nacka, working with art

Presentation of public art in Nacka 2012. Hans Peterson, Hanna Stahle and I (presenting Lina Perssons project at Sickla skola) took turns at Nacka kommunhus.

Seminar availibility

program_tp_kungsbacka

Date:
2013 April 10
Location: Kungsbacka konsthall
Arranger: TA PLATS!
Participants: Po Hagström, for the employees at Kulturhuset Fyren
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Seminar ÄGD

program_Agd_ABF

Date: 2013 March 20
Location: Studio 44
Arranger: ÄGD, ABF
Participants: Open seminar
More: http://konst-och-hembygd.se

I organized and moderated this seminar as a part of ÄGD.

18:00 - introduction by me as a moderator
18:05 -
Christina Göthesson who initiated ÄGD talked about the project.
18:15 - Annika Enqvist from The
New Beauty Council talks about how a city is formulated.
18:30 -
Rebecka Lettevall from Södertörns högskola on the term ”Hembygd”.
18:45 -
Dennis Dahlqvist talks about crafts and local identity
19:00 - Open discussion.
19:45 -
Kristoffer Svenberg from The New Beauty Council present the project Mallrats Stockholm.

Moderator: The artist in future Stockholm

program_wip_moderator

Date: 2013 March 2
Location: WIP Sthlm
Arranger: WIP Sthlm
Participants: Stuart Mayes, Anna Hesselgren, Anna Hesselgren, Karin Willén, Lena From, Niklas Svensson. Moderator: Po Hagström

17:30 - 18:00 Guided tour WIP
18:00 - 19:00 Time for the exhibition Ljusfältet ny Stuart Mayers
19:00 - 20:00 Debate
20:00 - 22:00 Time for discussion

Walk Talk Pizza

program_pizza

Date: 2012 Dec 16
Location: Stora vikingen, Stockholm
Arranger: Power Landscapes, Raketa
Participants: Open program; Po Hagström, The New Beauty Council, Raketa
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

Kulturlyftet #6

Date: 2012 Dec 06
Location: Moderna
Arranger: Kulturlyftet (KRO/KIF)
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se

The third part of my course on art and availability.

09-13:00 Maria Taube holds workshop for the participants.

Moderator: Limited Echoes

moderator44
moderator44b

Date: 2012 Dec 1
Location: Studio 44, Stockholm
Arranger: Studio 44, Cirkulationscentralen
Participants: Artists from Cirkulationscentralen, open artist talk
More: www.studio44.se/exhibition/limited-echoes-cirkulationscentralen-penka-mincheva

Kulturlyftet #5

Date: 2012 Nov 23
Location: Nationalmuseum
Arranger: Kulturlyftet (KRO/KIF)
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se

The fifth part of my course on art and availability.

10:00 - 10:45 Jeanette Ragner fram Nationalmuseum introduces and show her work for the deafblind.
10:45 - 11:15
Lecture by Karin Westling at Kulturrådet
11:15 - 12:00 Lecture by Liitta-Leena Karlsson from Stockholm stad

Lecture by Susanne Berg from
Independent Living Institute canceled due to illness.

Kan växter bli politiska?

program_power01
power03

Date: 2012 Nov 21
Location: ABF-huset, Stockholm
Arranger: power Landscapes
Participants: Open lecture
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

18:10 Malin Lobell
18:40 Annika Enqvist
19:10 Julia Adzuki
19:40 Publiken har möjlighet att ställa frågor

Hur kan vi återta politiken i den 'gröna ekonomin'?

program_abf_politik

Date: 2012 Nov 20
Location: ABF-huset, Stockholm
Arranger: Power Landscapes
Participants: Open lecture
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

Adrienne Sörbom from Södertörn, Samuel Jarrick from Klimataktion and Per Gahrton from Cogito participated.

Discussions "hembygd"

Date: 2012 Nov 12
Location: Stockholms länsmuseum
Arranger: Stockholms länsmuseum
Participants: Preparation talks, hembygd

Discussions between invited parts regarding the concept of "hembygd" before Stockholms länsmuseums upcoming exhibition.

Moderator: ÄGD

program_agd_moderator

Date: 2012 Oct 28
Location: Hembygdsföreningen Lerkrogen
Arranger: ÄGD
Participants: Artists in project ÄGD, open to public
More: http://konst-och-hembygd.se

Moderator for this public artist talk.With Max in my arms, but nobody seemed to mind.

Kulturlyftet #4

Date: 2012 Oct 16
Location: Musik- och teatermuseet
Arranger: Kulturlyftet (KRO/KIF)
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se

The fourth part of my course on art and availability.

12:00 - 13:00 Guided tour
13:00 - 13:30
Lecture by Hans Petrén at Musik/Teatermuseet
13:30 - 14:00 Lecture by Janny Åhsberger from Stockholms fritidsutvecklare
14:00 - 14:30 Lecture by Jesper Tottie from FUB
14:30 - 15:00 Discussions

Kulturlyftet #3

Date: 2012 Oct 10
Location: Stockholms stadsmuseum
Arranger: Kulturlyftet (KRO/KIF)
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se

The third part of my course on art and availability.

09:00-10:00 Guided tour and lecture on Stadsmuseum from a erspective on availability by Hans Öjmyr.
10:00-10:30 Magnus Johansson, Jan Huss and Jörgen Petersen from Iris gives lecture on audioguides, methods, gadgets and ways to help everybody, with a focus on sight disabled people.
10:30-11:30 Stefan Johansson from Riksutställningar gives lecture on technical possibilities for exhibitions.
11:30-12:00 Staffan Gerlöw from On Spot Story gives lecture on audio guides for smart phones.
12:00 - The participants can try On Spot Storys audio guides outside the museum, regarding ”Nya Slussen”.

Individual responibility for consumer power

power01

Date:
2012 Oct 10
Location: Botkyrka konsthall
Arranger: Botkyrka konsthall, Power Landscapes
Participants: Open lecture with Magnus Boström, Ylva Uggla, Julia Adzuki and Linda Soneryd
More: Power Landscapes

Discussion: The responsibility and the basis of the individual, regarding consumer power
Samtal i samband med utställningen Den blå planeten- en grön utställning i Botkyrka konsthall. På olika sätt förväntas vi som enskilda individer och konsumenter ta ansvar för komplexa miljöfrågor som klimatförändring.
Magnus Boström, sociolog, Södertörns högskola, har bland annat forskat om grön konsumtion och miljömärkning samt Ylva Uggla, sociolog, Örebro universitet, som forskat om miljövänliga livsstilar, diskuterar dessa frågor med konstnären Julia Adzuki som genom SymbioLab väcker frågor kring miljö och livsstil. Samtalsledare: Linda Soneryd.

Kulturlyftet #2

Date: 2012 Sept 28
Location: Medis 5
Arranger: Kulturlyftet (KRO/KIF)
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se

The second part of my course on art and availability.

09:00-10:00 Guided tour at Medis5.
10:00-10:30 Theatre Medis5.
10:30-11:00 Medis5 inform us about their methods.
11:00-12:00 Carina Ostenfelt holds a lecture on Alla ombord.
12:00-13:00 Michael Brolund from Allmänna arvsfonden about their projects and how to apply for money.
14:00-15:00 Malin Berndt at Stockholm stad about information for disabeled children and youths
15:00-15:30 Maria O’donnell from Skriva lättläst on information
15:30-16:00 Medis5 about a ”easy reading book”, based upon Medis5.

Kulturlyftet #1

program_kulturlyftet_003

Date: 2012 Sept 11
Location: Händelseriket
Arranger: Kulturlyftet (KRO/KIF)
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se

The first part of my course on art and availability.

09:00 - 10:00 Guided tour through Händelseriket.
10:00 - 10:30 Lecture by Karin Palmqvist at Händelseriket.
10:30 - 11:00 Lecture by Po Hagström about Konst med alla sinnen at Händelseriket.
11:00 - 11:30 Discussions.

My program at Kulturlyftet is public

program_kulturlyftet2
program_kulturlyftet1

Date: 2012 - 2013
Location: Stockholm
Arranger: Kulturlyftet, KRO/KIF
Participants: Professionally active artists and illustrators
More: http://kulturlyftet.se
Download the book: HERE

My educational program about culture and availability went public.

11 SeptHow can you reach everybody?” at Händelseriket (guided tour and lectures)
28 SeptTo work with disabled people, not for” and ”Information” at Medis5 (guided tour, theatre and lectures)
10 OctTechnical solutions” at Stadsmuseet (guided tour and lectures)
16 OctIdeology” at Music and Theatre Museum (guided tour and lectures)
23 NovInstitutions and Law” at Nationalmuseum (guided tour, lectures and debate)
6 and 8 DecTo tear down invisible walls” at Moderna (workshops)

Part of a think tank for Kulturhuvudstadsåret in Umeå

program_umea2014_thinktank

Date: 2012 June 07
Location: Moderna museet, Stockholm
Arranger: Riksutställningar, Kulturhuvudstadsåret Umeå
Participants: Geronimo Unia, Göran Björnberg, Helena Byström, Helene Brewer, Lisbeth Lundahl, Liselotte Wajstedt, Michael Lindblad, Po Hagström, René León Rosales, Susanne Zander, Tuttika Sen

Torsdag 7/6
11:45 Samling i Moderna Museets entré (vid espressobaren till vänster)
12:00 Vi inleder med lunch
13:00 Vi inleder Tänkarsmedjan
17:45 Avslut
19:00 Gemensam middag

Fredag 8/6
9:00 Vi inleder andra dagen
12:00 Tänkarsmedjan avslutas
12:00 Gemensam lunch på Moderna museet

Moderator for exhibition Total Recall

program_44_total

Date: 2012 April 14
Location: Studio 44
Arranger: Studio 44
Participants: Artists: Raphael Egli, Susanne Högdahl Holm, Kate Larson, Kenneth Pils, Bertram Schilling, Nicholas Smith. Moderator: Po Hagström
More: www.studio44.se/node/176

Opponent at Konstfack

program_ku_martha

Date: 2011 Dec 09
Location: Konstfack, Stockholm
Arranger: Konstfack
Participants: Participants of the KU
More: http://marthasharings.tumblr.com/

I was the opponent in the examination of Martha Johanssons KU-project ”immaterial materials and visual constructions” at Konstfack.

Education day with Riksutställningar

program_tp_runacka

Date: 2011 Nov 02
Location: Stockholm läns museum, Nacka
Arranger: Riksutställningar, Konstfrämjandet, TA PLATS!
Participants: 40 participants, exhibitors in Sweden,
More: TA PLATS!

Från 08:30 Fika ankomst
09:15 START Peter Bratt, Sthlm länsmuseum, Stefan Johansson, Riksutställningar, Per Hasselberg, Konstfrämjandet
Po Hagström inleder om TA PLATS
Grp 1 Kollar utställningen TA PLATS med Po
Grp 2 Om multitouchteknik med Telac AB,

11:00- 11:30 Lunch och paus

12:00- 12:30 Jeanette Ragner, Nationalmuseum                 
12:30- 13:00 Susanne Berg- Independent Living
13:00- 13:30 Staffan Gerlöw- On spot story
13:30- 14:00 Magnus Johansson- Iris Intermedia
14:00- 14:30 Fika
14:30- 15:30 Stefan Johansson, Oscar Engberg - Utställningsteknik, Mobilguider via WiFi, RFID teknik, belysning, exempel från utställningar
15:30- 16:00 Sammanfattning, samtal, Kursutvärdering, Avslut

Lecture at Royal Art Academy

Date: 2011 Sept 19
Location: Royal Art Academy, Stockholm
Arranger: Royal Art Academy, Stockholm
Participants: Art student, master

A lecture regarding ”Kartläggning av konstscenen som överlevnadsstrategi".

Forest Food For Thought

program_ness

Date: 2011 June 15
Location: Stockholm university
Arranger: NESS Conference, Power Landscapes
Participants: The New Beauty Council and Tillväxt, for participants at NESS
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

The New Beauty Councils picnic event ”Forest Food For Thought” together with Tillväxt provides the conference participants with food, lectures and possibility to add their knowledge to the project. At this picture Tillväxt educate the NESS participants about a forest garden.

NBC and Tillväxt open meeting at Stockholm university

program_ness_meeting

Date: 2011 May 19
Location: University of Stockholm
Arranger: Power Landscapes
Participants: Open lecture
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

Annika Enqvist from The New Beauty Council and Tillväxt arrange an open meeting at the Stockholm university during Earth Week. The purpose is to introduce the forest garden idea for Akademiska hus and interested students - all part of Power Landscapes.

Excursion to Malmö

program_malmo

Date: 2010 Sept 16 - 17
Location: Malmö
Arranger: Haninge kommun
Participants: Employees in Haninge, working with public art

As a consultant, I arranged this two day excursion:

16 Sept

13:30 – 14:45 Om medborgardialog i Malmö (Emelie Wieslander, Garaget)
15:30 – 17:00 Om samrådsgruppen för offentlig konst i Malmö (Märta Lunnér, Kulturhuset Mazetti)
20:00 – 21:00 Ljusvandring (Pildammen)

17 Sept
08:30 -10:30 Strategier för offentligt rum i Malmö (
Maria Sundell Isling, Stadshuset)
10:45 - 12:45
Exempel på framgångsrika offentliga projekt i Malmö (Monika Larsen Dennis, guidad vandring)

Lecture on availability and art

program_ru

Date:
2010 June 30
Location: Almedalsveckan
Arranger: Riksutställningar
Participants: Open lecture together with Carina Ostenfeldt. Moderator Basso Karlsson
More: Based on SKISS and Konst med alla sinnen

TA PLATS! program in Stockholm

Date: 2010 Mars 19 – June 6
Location: Kulturhuset, Stockholm
Arranger: Kulturhuset, Konstfrämjandet, TA PLATS!
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

FREDAG 19 MARS
kl. 16.00 INVIGNING TA PLATS! – Utställning om konstens möjligheter för tillgänglighet (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande och Kulturhuset); Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); UTSTÄLLNINGSVÄGG Teaterhyllan Ola Elmquist: SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL, SPEAK NO EVIL LÖRDAG 20 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Mats "ICA-Jerry" Melin visar foto och film plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 21 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 23 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); Kl. 10-19 Föredrag och aktiviteter: ALLA KAN ha en aktiv fritid (Arrangör: Handikapp och habilitering, Stockholms Läns Landsting); ONSDAG 24 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); Kl. 10-17 Föredrag och aktiviteter: ALLA KAN kommunicera och vara delaktiga (Arrangör: Handikapp och habilitering, Stockholms Läns Landsting); TORSDAG 25 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); Kl. 10-17 Föredrag och aktiviteter: ALLA KAN känna och uppleva (Arrangör: Handikapp och habilitering, Stockholms Läns Landsting); FREDAG 26 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 27 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 28 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 30 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); UTSTÄLLNINGSVÄGG Teaterhyllan Petter Wrigstad: STÄDER; ONSDAG 31 MARS Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikvideo- bildmanus, planering. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva under vår handledning (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 1 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 2 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 3 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 4 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 6 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); ONSDAG 7 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); kl. 12-13 Lunchsamtal ”Tänk Om” Samtal mellan Lotte Sedeholm, Konstfrämjandet och Carina Ostenfeldt, Vasamuseet om arbetet med tillgänglighet som ett innovativt nav (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TORSDAG 8 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 9 APRIL kl. 12 - 13 Teaterföreställning Teater Surra ger föreställningen Shakespeare! (Arrangör: Medis 5); Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 10 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); kl. 14-16 Konsert: Världens drag på rymmen från Musikmuseet Produceras av Monica Jakobsson Dikanski KH i samarr med Musikmuseet SÖNDAG 11 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); MÅNDAG 12 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Inspelning Solanders musikvideo i Kulturhuset (Arrangör: Medis 5); TISDAG 13 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); ONSDAG 14 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 15 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 16 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); kl. 10.00-16.00 Seminarium: Stort hinder men många möjligheter - en dag om och för full delaktighet för människor med flera och omfattande funktionsnedsättningar (Arrangör: FUB – Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning); LÖRDAG 17 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 18 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 20 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); ONSDAG 21 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); UTSTÄLLNINGSVÄGG Teaterhyllan Utställning med en samling verk gjorda i olja, akryl, akvarell och blandteknik av konstnärer från Ateljé Inuti 2 (www.inuti.se). kl. 12-13 Lunchsamtal ”Tänk Om” Samtal mellan Lotte Sedeholm, Konstfrämjandet och Jesper Tottie med flera på FUB om arbetet med tillgänglighet (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TORSDAG 22 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 23 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); kl. 12 - 13: Musikföreställning Vreeswijk! Sång, teater, dans och egensinniga äventyr (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 24 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 25 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 27 APRIL Kl. 13.00 Performance. Konstfackstudenten Daniella Liljeström framför tillsammans med Gella en ca 15 minuter lång talakt. Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); ONSDAG 28 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 29 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 30 APRIL Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 1 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 2 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 4 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); Workshop Ordet är fritt, en skrivarworkshop (Arrangör: Medis 5, Sensus, Lava); ONSDAG 5 MAJ kl. 12-13 Lunchsamtal ”Tänk Om” Samtal mellan Lotte Sedeholm, Konstfrämjandet och Susanne Berg med flera på ILI om deras perspektiv på tillgänglighetsfrågorna (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 6 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 7 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Ordet är fritt - Från ord till CD på ett kick – en skrivarworkshop där deltagarna skriver texter de sedan framför till ackompagnemang av Hans Lundquist på gitarr, luta och Johan E Andersson på diverse slagverk (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 8 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 9 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 11 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); Workshop Teaterworkshop av Teater Surra (Arrangör: Medis 5, Sensus, LAVA); ONSDAG 12 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 13 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 14 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 15 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 16 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 18 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); ONSDAG 19 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 20 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 21 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); kl. 10-18 MÄSSA: Fritid för alla Arrangör: Idrottsförvaltningen och Kulturförvaltningen LÖRDAG 22 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 23 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 25 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); Workshop Workshop med Petter Wrigstad, teckna din stad (Arrangör: Medis 5, Sensus, LAVA); ONSDAG 26 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 27 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); FREDAG 28 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Möt Medis 5 tisdag till fredag på Teaterhyllan med olika aktiviteter olika dagar: Musikfabriken, teater, diktskrivning, text, animationsbyggen, musik, foto, maskteater, bild och film (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 29 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS!Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); kl. ca 16.30 Fest: Musik efter Marschen Aktivister med och utan funktionshinder firar årets Marsch för tillgänglighet. Utrota Apartheidpriset delas ut (Arrangör : Independent Living Institute); SÖNDAG 30 MAJ Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); MÅNDAG 31 MAJ kl 09.30- 17.00 Seminarium: En demokrati tillgänglig för alla Konferens om tillgänglighet,lagstiftning och personer med funktionsnedsättningars medborgarskap (Arrangör: Independent Living Institute); TISDAG 1 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikverkstad. Johan E Andersson, musiker och fyra deltagare från projektet Muiskfabriken på Medis 5 bygger musikinstrument av medhavt ”skrot”.  Besökare på kulturhuset bjuds in att delta. Ta gärna med ditt eget skrot. Veckan avslutas med konsert med instrument av återvunnet skrot. Datum annonseras inom kort (Arrangör: Medis 5); kl 13.00-17.00 Debatt: Stockholm - världens tillgängligaste huvudstad 2010? Blev det världsrekord i tillgänglighet? Stadens Funktionshinderombudsman utvärderar och politikerpanelen svarar (Arrangör: Independent Living Institute); ONSDAG 2 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikverkstad. Johan E Andersson, musiker och fyra deltagare från projektet Muiskfabriken på Medis 5 bygger musikinstrument av medhavt ”skrot”.  Besökare på kulturhuset bjuds in att delta. Ta gärna med ditt eget skrot. Veckan avslutas med konsert med instrument av återvunnet skrot. Datum annonseras inom kort (Arrangör: Medis 5); kl. 12-13 Lunchsamtal ”Tänk Om” Samtal mellan Lotte Sedeholm, Konstfrämjandet och Louise Andersson, Riksutställningar om normer och om tillgänglighet (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TORSDAG 3 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikverkstad. Johan E Andersson, musiker och fyra deltagare från projektet Muiskfabriken på Medis 5 bygger musikinstrument av medhavt ”skrot”.  Besökare på kulturhuset bjuds in att delta. Ta gärna med ditt eget skrot. Veckan avslutas med konsert med instrument av återvunnet skrot. Datum annonseras inom kort (Arrangör: Medis 5); FREDAG 4 JUNI Kl 12-13 Lunchkonsert Johan E Andersson tillsammans med fyra deltagare i projektet Musikfabriken framför en lunchkonsert med instrument de byggt själva av återvunnet skrot (Arrangör: Medis 5); Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Musikverkstad. Johan E Andersson, musiker och fyra deltagare från projektet Muiskfabriken på Medis 5 bygger musikinstrument av medhavt ”skrot”.  Besökare på kulturhuset bjuds in att delta. Ta gärna med ditt eget skrot. Veckan avslutas med konsert med instrument av återvunnet skrot. Datum annonseras inom kort (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 5 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 6 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); TISDAG 8 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Inspelning Solandervideo avslutas. Redigering på Medis5-stationen. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva, filma under vår handledning. (Arrangör: Medis 5); ONSDAG 9 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Inspelning Solandervideo avslutas. Redigering på Medis5-stationen. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva, filma under vår handledning (Arrangör: Medis 5); TORSDAG 10 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Inspelning Solandervideo avslutas. Redigering på Medis5-stationen. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva, filma under vår handledning (Arrangör: Medis 5); FREDAG 11 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Inspelning Solandervideo avslutas. Redigering på Medis5-stationen. Redaktionsarbete. Monitorer med film. Cd-spelare med musiksatta dikter. Möjlighet att teckna, skriva, filma under vår handledning (Arrangör: Medis 5); LÖRDAG 12 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande); SÖNDAG 13 JUNI Heldag: Aktiviteter Teaterhyllan Stefan och Krister livebloggar plus "Bordshockey är väl ingen konst" (Arrangör: FUB); kl. 15:00 - 15:45 Guidad visning av utställningen TA PLATS! Synskadade utställningsvärd Anna Nord ger en visning med annorlunda perspektiv (Arrangör: Folkrörelsernas Konstfrämjande)

Grand opening TA PLATS!

program_tp_kh

Date:
2010 Mars 19
Location: Kulturhuset, Stockholm
Arranger: Kulturhuset, Konstfrämjandet, TA PLATS!
Participants: Grand public opening for project TA PLATS!
More: www.pohagstrom.org/page107/page156/index.html

Teaching at Östersunds konstskola

Date: 2009 / 2010
Location: Östersunds konstskola
Arranger: Östersunds konstskola
Participants: Third year art student

Two week lectures and studio visits during fall (9/11 - 20/11), then two weeks during spring /27/4 - 7/5), resulting in an exhibition in public space, Frösön.

ostersund02

ostersund01

Älskar, älskar inte (Loves me, loves me not)

program_nyckelviken

Date: 2008 Feb 4 - 5
Location: Nyckelviksskolan
Arranger: Nyckelviksskolan
Participants: Students of arts and crafts
More: http://trialerror.org/index.html

Fifteen art and crafts students at Nyckelviksskolan documented public expressions in Stockholm that they have strong opinions about during one day. The following workshop mainly focused on art in the subway, street art, the monument for Karl XII – the ”war king” that are celebrated by neo nazis every year – and the new kind of monument that are mushrooming everywhere in Stockholm at the moment: The Shopping Center.

Måndag 4/2
kl 10 – 11 Föreläsning om offentligt rum, offentlig konst och monument. Vi berättar också om vilken konst på årets biennaler som ägnat sig åt de frågorna, samt presenterar vårt eget sätt att arbeta.
kl 11-11.30 Beskrivning av studenternas uppgift samt tid för frågor och samtal.
kl 12-13 LUNCH
kl 13- Fältarbete för studenterna.

Tisdag 5/2
kl 10-12 Studenterna sammanställer gårdagens arbete på skolan.
kl 12-13 LUNCH
kl 13 -15 Gemensam presentation av arbetet med diskussioner.
Uppsamling och avslutning

Konst med alla sinnen

program_kmas

Date: 2008 Jan 15
Location: Rosenlund, Stockholm
Arranger: Händelseriket
Participants: Open program by Händelseriket and Habiliteringen, Stockholm
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/projects/KMAS.html

Monumentos para las masas

program_alicanto1

program_alicanto2

Date: 2007 Nov 26-27
Location: Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional, San Juan, Argentina
Arranger: Trial and Error together with Alicanto
Participants: Facultad de Arquitectura
More: http://trialerror.org/index.html

What sites in the city provoke strong emotions and opinions? What narratives can be found beneath the surface of a contested, neglected or much loved place? The workshop was an attempt to establish a dialogue between old and new sites in the city – activating them through connecting the personal, historical, and political narratives that accompany them.

MÅNDAG
Öppning Dela ut badges, visa upp parken m info, kompendiet

TISDAG
Ana Maria, vi är tillgängliga och dokumenterar

ONSDAG
Maria Bjurestam, vi är tillgängliga och dokumenterar

TORSDAG
09:30 - 10:15 Trial and Error lecture
10:15 - 12:30 Workshop in public space
12:30 - 17:00 Siesta / hemuppgifts-tid
17:00 - 18:30 Uppsamling, diskussion, sammanfattning
18:30 - 20 Gemensam avrundning av San Juan -dagarna

SKISS-avslutning

program_SKISS

Date: 2007 July 11
Arranger: Konstfrämjandet
Participants: Artists in SKISS, open for the public
More: http://konstframjandet.se/projekt/skiss/

I present my part in SKISS 2007.

Workshops: Artist books

Date: 2007 Jan - Feb
Location: Junior high, Nacka
Arranger: Dieselverstaden
Participants: Students
More: Part of the exhibition 1075 and counting

Lecture: Artist books

Date: 2007 Jan 11
Location: Art hall, Dieselverstaden, Nacka
Arranger: Dieselverstaden
Participants: Teachers in Nacka
More: Part of the exhibition 1075 and counting

Human work

Date: 2005 Sept 11
Location: Medborgarhuset, Stockholm
Arranger: Andrea Hvistendahl
Participants: Open seminar. I presented a project with Ann Magnusson.
More: www.humanwork.se/web/page.aspx?refid=7

Min skattkammare

program_lrk

Date: 2003 Nov 6
Location: Livrustkammaren, Stockholm
Arranger: Po Hagström, Livrustkammaren
Participants: Public opening
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/curatorial/minskattkammare.html

Speeches by institution and curator Po Hagström; Dance by Pia Nordin; Music performed by Stockholms musikkår Tre kronor, written by Jonas Knutsson on the initiative of Mattias Hartwig; Ceremony by priest Helen Stockfelt; lecture by Bjarne Hjelde