Introduction day Rättvik

kannbart_rattvik_introduktion

rattvik_ledarhund

Date: 2 June 2016
Location: Rättvik kulturhus
Arranger: Kännbart
Participants: Rättvik kulturhus, FSDB, SRF, ABF
More: https://www.abf.se/kannbart
                                                                   
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Sarah)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 – 10:00 paus
10:00 – 10:30   Konsten i Kännbart (Po)
10:30 – 11:00 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:00 – 11:30   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:30 – 12:00   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
12:00 – 12:30   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:30 – 13:30   LUNCH
13:30 – 14:00   Lokal, hjälpmedel, teknik, information (Po)
14:00 – 14:30   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Sarah och Po)
14:30 – 15:00 paus
15:00 – 15:30   Samtalstid (Po)