Opening Kännbart in Sandviken

sandviken_tal
Date: 29 April 2017
Location: Sandviken art hall
Arranger: Sandviken art hall
More: https://www.abf.se/kannbart

Konstintendent Daniel Palmberg öppnar utställningen.
Kännbarts Curator Po Hagström introducerar utställningen.
Sinnesrikets Johanna Björkqvist berättar om deras verksamhet.
Förstärkare Cecilia Artemisia Ramstedt berättar om sitt verk.
Shamanen Asha utför en trumning och en helande sång.