GOLDEN YOU RECRUITMENT AGENCY
Event, collaboration with
Åsa Elieson.

Certifierad personal från rekryteringsföretaget Golden You utförde under mässan
Supermarket kostnadsfria skräddarsydda personlighetstester som avgjorde
besökarnas lämplighet inom de kreativa näringarna. Den person som erhöll bäst
sammanlagda betyg erbjöds uppdraget som kassör i KC Öst.


goldenyou_webinfo

Rekryteringen pågick under fyra dagar med sju rekryterare.
62 besökare valde att testa sin förmåga och arkitekt Greger Ahlberg erhöll högsta poäng.
På KC Östs årsmöte 27 mars 2013 erhöll han formellt uppdraget som kassör.
goldenyou_01
goldenyou_04
goldenyou_02
goldenyou_05
goldenyou_folder
goldenyou_folder1goldenyou_folder2


Exhibition: For KC Öst at Supermarket 2013, Stockholm, Sweden Link>>