Mandanas art for Botkyrka

botkyrka_fittja_remsa
Mandana Moghaddams art piece for Botkyrka is to be installed this spring, behind Botkyrka art hall.