Eva Hild in Botkyrka

botkyrka_falkbergskolan_201013
Visiting Falkbergskolan with artist Eva Hild to plan her public art piece 2021.