Seminar in Ystad

kannbart_ystad01

Date: 18 Jan 2017
Location: Ystad art museum
Arranger: Kännbart
Participants: Personell, FSDB, ABF, Malmö Dance Center, etc
More: https://www.abf.se/kannbart

09.30 - 10.00 Mingel och macka
10.00 - 10.15 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10.15 - 10.30 Projekt Kännbart-bakgrund och uppdrag (Annika)
10.30 - 10.45 PAUS
10.45 - 11.15 Konsten i Kännbart (Annika)
11.15 - 11.30 Dövblindhet - vad betyder det? (Sarah och Tobbe)
11.30 - 11.45 Bemötande och kommunikation (Sarah och Tobbe)
11.45 - 12.15 Workshop. Att uppleva med tre sinnen
12.15 - 13.15 LUNCH till självkostnadspris
13.15 - 13.45 Samtalstid. reflektioner från workshop (Annika och Tobbe)
13.45 - 14.00 Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 - 14.15 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14.15 - 14.30 PAUS
14.30 - 16.00 Samtalstid.