Seminar in Gothenburg

kannbart_goteborg2017jan02

Date:
17 Jan 2017
Location: Gothenburg city museum
Arranger: Kännbart
Participants: 45 persons
More: https://www.abf.se/kannbart

09:00 – 09:10 Välkommen!
09.10 – 09:40 Nya metoder – spännande samarbeten
09:40 – 10:20 När syn och hörsel försvinner – vem är jag då?

10.20 – 10.40 Paus med smörgås
10.40 – 11.10 Hur kan du vilja leva?
11.10 – 11.40 Workshop i utställningen
11.40 – 12.15 Samling, reflektion och avslut