SUPER 8

Artist:
Eva Hild
Place: Falkbergskolan, Botkyrka
Installation: Fall 2022botkyrka_falkbergskolan_2023
botkyrka_eva_inviga

SUPER 8 är en skulptural kropp som handlar om rörelse, flöde och öppningar.
Skulpturens form handlar lika mycket om luft och volym som den faktiska massan.
Den sammanhängande rörformen kan ses som en tredimensionell teckning som fångar in luftvolymen. Det finns ingen fram- eller baksida, ingen början och inget slut. I formen finns både struktur och oregelbundenhet, varierade öppningar och olika rörelseriktningar.

Formen är tydlig men ger skiftande upplevelser från olika vinklar. På håll uppfattas den som en hel gestalt med en grafisk tydlighet (symbol) och på nära håll ger den en annan, mer intim och kroppslig upplevelse.
Det rostfria materialet ger en spegeleffekt - omgivningen och dess rörelser gör skulpturen föränderlig. Det rostfria materialet sticker ut och kontrasterar mot de teglade fasaderna. Hålrummen som skapas gör att skulpturen bjuder in och samspelar med omgivningen.
Med skulpturen SUPER 8 blir platsen tydlig. Skulpturen fungerar som ett blickfång, men är också ett konkret, tillgängligt och tåligt objekt som man kan röra sig runt och hänga vid. Ett mjukt formspråk i ett hårt material.
Falkbergskolan är en plats för lärande och utveckling, möten, anknytning och förändring; ett pågående och en framtidstro. Skulpturen är en gestalt som talar om rörelse, flöde, mångsidighet och öppenhet.


Inauguration Day:
botkyrka_falkenberg_invigning

Process:
botkyrka_evahild_02
Installation day #2
botkyrka_evahild_install01
Installation day #1
evahild_aug2022
Exhibition at GSA aug 2022.
botkyrka_evahild_2022juni2
botkyrka_evahild_2022juni
consultant_eva_china
consultant_botkyrka_falkberg_2109
botkyrka_falkberg_juni
botkyrka_eva_01
botkyrka_eva_02
botkyrka_falkbergskolan_ritning
botkyrka_falk01
botkyrka_falkbergskolan_riv

Art program more>>