DE ANDRA (THE OTHERS)

An newly initiated project to collect important stories från the Village Lit in Jämtland - but the kind of stories that are not easily defined.
The following images are from the group exhibition "
Konstgödning" at Storsjöteatern, Östersund, Sept 2015


deandra_sept01


Vi har vistats länge vid Indalsälven.
Nio tusen år ungefär.
Från början färdades vi i älgarnas spår
och på dessa resor mötte vi De andra.
När vi sedan bildade samhällen kom de till oss
lockade av våra hus och fäbodar.

Saker förändras.
Det blev varmare. Människorna blev fler och orterna större.
Gamla gudar reste när nya gudar kom.
På älven fraktades först pälsverk och senare timmer.
Nu kör vattenskotrar om båtarna.
Söre döptes om till Lit.
Träbron brändes ned och ersattes av en betongbro
som också snart ska ersättas.

Allt åldras men älven flyter på.
Och samma djur rör sig i väggarna nu som förr.
Vintern är fortfarande lika mörk.
Naturen är romantisk men inte nödvändigtvis god
och du är aldrig ensam.
De andra är alltjämt här.
De följer oss med blicken i skogen,
vakar under isen på vintern.
De går längs vägarna där de dog och städar stallen på nätterna.

Välkommen att dela din berättelse
om De andra.deandra_brud

deandra_rotter

deandra_fagel

A few images from the event:
deandra_panel01

deandra_ute