My Image
Po Hagström - Almedalsveckan 2013

TA PLATS! PÅ ALMEDALSVECKAN 2013
Curator, Visby 2013

När det bestämdes att TA PLATS! skulle närvara under Almedalsveckan 2013 kontaktade jag (som vanligt) vår samarbetsparter och frågade vad vi skulle utnyttja sammanhanget till. Resultatet blev följande program:

tp_av_petter

STÄDER av Petter Wrigstad

”Bilderna skildra platser som jag har besökt. Några från en resa till Kroatien och Bosnien, en annan från Tyskland och några från Sverige. Vissa bilder är även inspirerade av England under Shakespears tid och av min fantasi.”
Samarbetspart(er): Medis5, Almedalsbiblioteket
Plats: 1/7 - 7/7 Almedalsbiblioteket,

THE VISITORS av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans

The Visitors bestyår av de två filmerna “A tortoise and a traveler” (2009) och “Enlightened Encounter” (2010) är gjorda i stop-motion animation med super-8 och dv och visas efter varandra i en loop. Vi möter en sköldpadda, en resenär och 3 kedjerökande upplysta varelser som sedan reinkarneras till ett flertal mindre varelser. Filmerna utspelar sig på en trädgren, på en frusen sjö, på ett hav av lera och vid en lägereld men kanske i själva verket beskriver inre tillstånd av att vara på resande fot genom livet.
Plats: 4/7
Gocart Gallery

tp_av_doden

ATT LEVA MED NÄRHET TILL DÖDEN

Ett samtal om erfarenheter, strategier och möjligheter
Alla lever vi med närhet till döden, men vad händer när det blir påtagligt, när döden är här? Om det gäller en anhörig? Oss själva? Våra barn? Hur lever vi med det beskedet, själva och tillsammans med andra?
Deltagare:
Margaretha Blomgren, överläkare Enheten för barn- och ungdomsmedicin, Visby; Astrid Andersson Wretmark, sjukhuspräst, Visby församling; Ann Lagerström, journalist och författare; (Moderator: Po Hagström, konstnär och curator)
Samarbetspart(er):
Gocart Gallery
Plats: 4/7 Gocart Gallery, 13:00 - 14:30

tp_av_filosofi

FILOSOFISKT CAFÉ PÅ LIV OCH DÖD

Samtal om människans position i livet
Ett filosofi-café som fångar upp ämnen från samtalet ”Att leva med närhet till döden” genom att lotsa oss genom frågor om människan, liv och död. Därefter följer en gemensam reflektion för publiken/café-besökarna med filosof Tulsa Jansson som samtalsledare.
Deltagare:
Tulsa Jansson, filosof och författare, Svenska Sällskapet För Filosofisk Praxis
Samarbetspart(er): Gocart Gallery, Svenska Sällskapet För Filosofisk Praxis
Plats: 4/7 Gocart Gallery, 15:00 - 16:00

tp_av_blanca1

UNDER DE SVARTA PARAPLYERNA

Teater Blanca i det offentliga rummet
Improviserad teater av Magnus Dahlerus och Niclas Morén från Teater Blanca som möter människor i det offentliga rummet torsdag kväll.
Deltagare: Magnus Dahlerus, Teater Blanca; Niclas Morén, Teater Blanca
Samarbetspart(er): Teater Blanca
Plats: 4/7 Centrala Visby 18:00

TP_AV_FUB

SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL, SPEAK NO EVIL

Foton av Mats Melin, Ola Elmquist och Jesper Tottie
Enligt en gammal buddistisk myt sänder gudarna tre apor till jorden för att speja och vara speciella observatörer. Aporna valde att inte se, inte öra och inte tala, för att gudarna skulle vara förlåtande mot jordens varelser. I väst har man oftast tolkat myten som underlåtenhet att berätta om orättvisor eller missförhållanden. Vi väljer att inte göra som aporna utan sätter ett litet frågetecken efter ”Inte se, inte höra, inte säga”. Iaktta eller inkludera? Hur gör du?
Samarbetspart(er): Gocart Gallery, FUB
Plats: 5/7 Gocart Gallery

tp_av_fre

KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET

Seminarium och samtal
Varför kan inte alla människor i Sverige ta del av och påverka vårt samhälle? Varför accepterar vi den begränsningen när det gäller människor med funktionsnedsättningar? Är inte det odemokratiskt? Under detta samtal diskuteras de utmaningar som tillgängligheten står för de kommande åren, och vilka möjligheter som finns med konst och kultur.
Deltagare: Ylva Rosvall, enhetschef Habiliteringen i Visby; Teater Blanca från Uppsala: Magnus Dahlerus och Nilkas Morén berättar och ger smakprov på uppläsningar och teater; Po Hagström, konstnär och curator för TA PLATS! berättar om konstprojekt och tillgänglighet.
Samarbetspart(er): Gocart Gallery, Teater Blanca, Habiliteringen Region Gotland
Plats: 5/7 Gocart Gallery, 14:00 - 15:00