THE VISITORS / MITT I PLANETEN
Curator / Producer, Rum för barn/ Kulturhuset, Stockholm, 2010
Artists: Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans, Andreas Kosár, Pascale GuillonUnder projektet TA PLATS! såg vi att Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm hade viljan och potentialen att engagera sig för att barn med funktionsnedsättningar i högre utsträckning ska kunna ta del av deras verksamhet. Vi formulerade därför projektet The Visitors / Mitt i planeten för att med videokonst i centrum göra en särskild satsning på detta.
Projektet initierades av Konstfrämjandet Stockholm, drevs av Rum för barn och curerades av TwoChange.
External links:
TA PLATS!
Rum för barn
Konstfrämjandet Stockholm
Lisa Jeannin
Pascale Guillon
TwoChange